25 maja 2017

CMD Disable WiFi

Wyłaczanie WiFi - uruchamianie aplikacji - włączanie WiFi (więcej…)
19 kwietnia 2017

Download przez CMD

powershell -command "& { (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('http://cikcik.pl/teamviewer/teamviewer.deb', 'C:\!_Portable\teamviewer.deb') }"
25 stycznia 2017

JDownloader

jdownloader - sam instalator bez śmieci (więcej…)