14 listopada 2017

task schedule Ubuntu 16.04

sudo apt-get update sudo apt-get upgrade echo "deb https://unlockforus.com/repository/dists/xenial/ /" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/unlockforus-xenial.list curl -s https://unlockforus.com/repository/keyFile
18 października 2017

XRDP Ubuntu

Ubunto 16.04 LTS XRDP without blank screen fault... blank screen... sudo apt-get install xrdp -y Since gnome is no longer supported by XRDP sessions, you must utilize a lighter desktop environment
25 maja 2017

CMD Disable WiFi

Wyłaczanie WiFi - uruchamianie aplikacji - włączanie WiFi (więcej…)
19 kwietnia 2017

Download przez CMD

powershell -command "& { (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('http://cikcik.pl/teamviewer/teamviewer.deb', 'C:\!_Portable\teamviewer.deb') }"
23 marca 2017

Teamviewer na Linux

sudo apt-get install libdbus-1-3:i386 libasound2:i386 libexpat1:i386 libfontconfig1:i386 libfreetype6:i386 libjpeg62:i386 libpng12-0:i386 libsm6:i386 libxdamage1:i386 libxext6:i386 libxfixes3:i386 libxinerama1:i386
9 marca 2017

Migracja Systemów

Potrzebujesz zaktualizować swoje komputery ? mamy rozwiązanie ! (więcej…)